Trening kompetencji zarządzania

Awans w strukturze firmy z pozycji wykonawcy na lidera zespołu świadczy o docenieniu dotychczasowej pracy, podwyższa rangę naszej osoby w strukturze organizacyjnej firmy i może być dobrym narzędziem motywacji do skutecznego działania. Nie można jednak zapominać, że wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością. Lider odpowiedzialny jest za budowanie zespołu, co rozpoczynać się może podczas rekrutacji i wyboru odpowiednich osób na określone stanowiska.

Dobry menedżer pamiętać powinien o tym, że efektywność zespołu zależy od różnorodności osób, które go budują oraz od dobrej motywacji widocznej zarówno w szefie, jak i stosowanej wobec podwładnych.

Dobry zespół tworzą ludzie, którzy lubią swoją pracę i udają się do niej codziennie bez oporu. Dlatego kolejnym czynnikiem wpływającym na skuteczne zarządzanie grupą podległych osób jest skuteczna komunikacja, jasne delegowanie zadań i określanie zadań priorytetowych.

Nie każdy menedżer musi być jednocześnie dobrym przywódcą, ale dążenie do tego stanu powinno przyświecać każdemu liderowi. To od szefa zespołu zależy bowiem jego sukces. A skuteczny zespół to jednocześnie zespół dumny z wypracowanych wyników swojej ciężkiej pracy. Warto dążyć do osiągnięcia takiego stanu, gdyż nieraz już sam fakt pierwszeństwa i zajmowania ważnego stanowiska w strukturze organizacji bywa najlepszą stymulacją do działania.

Aby działać skutecznie pamiętać trzeba przede wszystkim o dobrym zarządzaniu czasem oraz o rzetelnej analizie finansowej przed podejmowanie ryzykownych decyzji budżetowych.
Od osoby menedżera zależy wiele. Jest on rdzeniem zespołu, dlatego powinien być przede wszystkim skutecznym inspiratorem i autorytetem dla podwładnych. Autorytet ten można wypracować na różne sposoby. Ważny jest w tym przypadku wybór dobrej metody kierowania zespołem. Do ważnych składowych osobowości lidera, oprócz szacunku i otwartości na dialog z podwładnymi, powinna należeć asertywność w pracy.